Karty zgłoszenia

Karty zgłoszenia dziecka do szkoły można pobrać tutaj TUTAJ a kartę zgłoszenia do przedszkola TUTAJ. Wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych karty można złożyć w sekretariacie.